خیر، برای رسیدن به هدف مشروع باید از وسیله مشروع استفاده کرد نه از هر وسیله‌ای. مثلاً برای تبلیغ دین نمی‌توان از دروغ و از بهتان و جعل حدیث استفاده کرد.

برای توضیح بیشتر، به کتاب «سیری در سیره نبوی»، ص 105-129 مراجعه نمایید.