پاسخ استاد مطهری به یک پرسش: آیا در سیره پیامبر اسلام برای رسیدن به هدف می‌توان از هر وسیله‌ای استفاده کرد؟

خیر، برای رسیدن به هدف مشروع باید از وسیله مشروع استفاده کرد نه از هر وسیله‌ای. مثلاً برای تبلیغ دین نمی‌توان از دروغ و از بهتان و جعل حدیث استفاده...

بیـــشتر