سبد خرید

0 out of 5

شرح منظومه (نسخه چاپی)

62,000 تومان
این کتاب متن درس‌هاى «شرح منظومه» استاد شهید مطهری در دانشکده الهیات و معارف اسلامى دانشگاه تهران است که شامل شرح و تفسیر سه مقصد از مقصدهاى هفتگانه «شرح منظومه» حکیم متألّه حاج ملا هادى سبزوارى مى‌باشد. در این درس‌ها رعایت ترتیب «منظومه» سبزوارى نگردیده بلکه در ترتیب مباحث، بیشتر به اهمیت و ضرورت مباحث براى دانشجو توجه شده است.
در حال بارگذاری ...
google-site-verification=FsYnMl6KW4by5w1sk7SyZkqZL--LqfkwsMkX2i-qlxg