سبد خرید

5.00 out of 5

خدمات متقابل اسلام و ایران (نسخه چاپی)

110,000 تومان
مطالب بحث شده در این کتاب که در اصل تکمیل‌شده نُه جلسه سخنرانى استاد شهید مطهرى در حسینیه ارشاد است، مجموعاً در سه بخش: اسلام از نظر ملیت ایرانى، خدمات اسلام به ایران، و خدمات ایران به اسلام تدوین یافته است.
کتاب الکترونیکی
0 out of 5

خدمات متقابل اسلام و ایران (نسخه الکترونیکی)

18,000 تومان
مطالب بحث شده در این کتاب که در اصل تکمیل‌شده نُه جلسه سخنرانى استاد شهید مطهرى در حسینیه ارشاد است، مجموعاً در سه بخش: اسلام از نظر ملیت ایرانى، خدمات اسلام به ایران، و خدمات ایران به اسلام تدوین یافته است.
در حال بارگذاری ...