معرفی انتشارات

انتشارات صدرا (مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری) در سال 1357 شمسی توسط استاد شهید آیت‌الله مطهری به منظور ساماندهی به امر نشر آثار معظم‌له و جلوگیری از پراکندگی در چاپ این آثار به وسیله ناشران متفرقه –که موجب کاهش کیفیت و بی‌نظمی در عرضه آن شده بود –تأسیس گردید.

پس از شهادت استاد مطهری در اردیبهشت سال 1358 «شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهری» متشکل از برخی شاگردان نزدیک استاد، عهده‌دار تنظیم و تدوین آثار بجامانده گردید و از آن زمان تاکنون، انتشارات صدرا زیر نظر این شورا به ریاست آقای دکتر علی مطهری بیش از 70 عنوان کتاب جدید و مجموعاً بالغ بر 100 مجلد و نیز  30 جلد «مجموعه آثار استاد مطهری»، 15جلد «یادداشت‌های استاد مطهری» و همچنین 20 جلد کتاب مرتبط با شخصیت و آثار استاد شهید را به دست چاپ سپرده است. شایان ذکر است که در زمان حیات استاد مطهری 29 جلد از آثار ایشان انتشار یافته بود.

 

گستره فعالیت

انتشارات صدرا در تمام دوره‌های برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نیز نمایشگاه‌های استانی کتاب به طور فعال و گسترده حضور داشته است. این انتشارات در سال 1381 به عنوان ناشر برگزیده نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران معرفی گردید. کتاب «شرح منظومه» استاد مطهری نیز در سال 1363 به عنوان کتاب سال در حوزه فلسفه انتخاب شد. همچنین به خاطر حضور فعال انتشارات صدرا در نمایشگاه‌های استانی کتاب، تقدیرنامه‌های فراوانی از سوی مسئولان مربوط به این انتشارات اعطا شده است.