پاسخ استاد مطهری به یک پرسش: آفات نهضت اسلامی چیست؟

1. نفوذ اندیشه‌های بیگانه، 2. تجددگرایی افراطی، 3. ناتمام گذاشتن، 4. رخنه فرصت‌طلبان، 5. ابهام طرح‌های آینده، 6. آفت از نوع معنی و تغییر جهت دادن اندیشه‌ها و نیت‌ها. در...

بیـــشتر

پاسخ استاد مطهری به یک پرسش: تفاوت نظام خانوادگی اسلام با نظام خانوادگی در غرب چیست؟

در نظام خانوادگی غربی، خانواده به منزله یک شرکت سهامی تلقی می‌شود و در آن زن و شوهر دارای حقوق مساوی و مشابهی هستند و زن بودن یا شوهر بودن...

بیـــشتر