شعبه مرکزی

نشانی: تهران، ناصر خسرو، کوچه دکتر مسعود

تلفن: 33119796

دورنگار: 33915130

ایمیل: nashr.sadra@gmail.com

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17

پنج شنبه 8 تا 12

مدیر فروش: جناب آقای کردی

 


 

شعبه انقلاب

نشانی: تهران، انقلاب، تقاطع ابوریحان، جنب بانک ملی، پلاک 1164

تلفن: 66961645

دورنگار: 66461086

ایمیل: nashr.sadra1@gmail.com

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 19

پنج شنبه 8:30 تا 17

مدیر فروش: جناب آقای عباسپور

 

 


 

شعبه پاسداران

نشانی: پاسداران، ناطق نوری شمالی، بوستان کتاب

تلفن: 22852489

دورنگار: 22852489

ایمیل:

ساعت کاری

مدیر فروش:

 


 

شعبه قم 1

نشانی: قم، خیابان ارم

تلفن: 02537731522

دورنگار: 02537747314

ایمیل: nashr.sadra2@gmail.com

ساعت کاری:  8:30 تا 13  ,   17 تا 20

مدیر فروش: جناب آقای جوان

 

 


 

شعبه قم 2

نشانی: قم، مجتمع ناشران

تلفن: 02537847595

دورنگار: 02537847595

ایمیل: nashr.sadra2@gmail.com

ساعت کاری:  11 تا 13  , 18 تا 20

مدیر فروش: جناب آقای جوان