نشانی:

تهران، انقلاب، تقاطع ابوریحان، جنب بانک ملی، پلاک 1164

تلفن:

66961645

66461086

دورنگار:

66461086

ایمیل:

nashr.sadra1@gmail.com

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 19

پنج شنبه 8:30 تا 17

مدیر فروش:

جناب آقای عباسپور

نقشه