نشانی:

تهران، ناصر خسرو، کوچه دکتر مسعود

تلفن:

33915130

33119796

دورنگار:

33915130

ایمیل:

nashr.sadra@gmail.com

ساعت کاری:

 شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17

پنج شنبه 8 تا 12

مدیر فروش:

جناب آقای کردی

نقشه

فرم تماس

[contact-form-7 id=”5″]