برگزاری جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ

آیت‌­الله طاهری خرم ­آبادی: علت اين که شهيد مطهری در آن سفر مرحوم علامه طباطبايی را همراهی می‌کردند، اين بود که در مسائل علمی و در پاسخ به سؤالاتی که مطرح می‌شد، کمک کند. چون ممکن بود افراد سؤالاتی را مطرح کنند و نتوانند جواب‌­های علمی مرحوم علامه را هضم کنند؛ افزون بر اين که جوّ فرهنگی و سياسی هم نامطلوب بود و مرحوم علامه هم [از نظر سلامتی] در وضعی بود که نمی‌توانست با آنان بحث کند. لازم بود که شخصيتی مثل شهيد مطهری در کنار علامه باشد تا پاسخگوی افکار جوان‌ها باشد. پس سفر شهيد مطهری صرفاً برای معالجه علامه نبود. در اين سفر يک ماهه، پانزده روز آقای دکتر احمدی مرحوم علامه را همراهی کردند و پانزده روز هم مرحوم شهيد مطهری همراه ايشان بودند. به هر حال طرفداران شريعتی و مجاهدين خلق، شهيد مطهری را به شدت بايکوت کردند. به يکی از جوانان و همشهری­‌ها که در اين سفر ما را راهنمايی می‌کرد و در بعضی از جلسات شهيد مطهری حاضر می‌شد، به شدت اعتراض کردند که چرا به جلسه شهيد مطهری رفته است. آنان اطراف شهيد مطهری را خالی کردند و فقط چند نفر و عده خاصی که آدم‌های مذهبی و انقلابی و متعبدی بودند و هنوز هم بعضی از آنان را می‌شناسم، در جلسه حاضر می‌شدند.

يک بار مرحوم علامه طباطبايي و مرحوم شهيد مطهری را به منچستر دعوت کردند. ما هم همراه آنان رفتيم. در آنجا دو جلسه، يکی در شب و يکی در روز برگزار گرديد که افراد قليلی در آن شرکت کردند و مرحوم شهيد مطهری برای آنان صحبت نمودند که صحبت‌ها را ضبط نيز کردند. بعدها معلوم شد که افراد مذهبی قصد داشتند برای مرحوم شهيد مطهری در دانشگاه منچستر جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ تشکيل دهند که افراد مخالف، مانع شدند و نگذاشتند چنين جلسه‌ای برگزار شود. علت مخالفت آنان هم اين بود که اگر شهيد مطهری در دانشگاه سخنرانی کند، برد تبليغاتی آن زياد خواهد بود. خود شهيد مطهری هم گفته بود که اينان نگذاشتند جلسات در دانشگاه برگزار شود و دکتر سروش هم که در آن زمان از آشنايان شهيد مطهری و شهيد بهشتی بود، وقتی مرحوم علامه و شهيد مطهری به لندن رفتند، به آمريکا رفت. خود شهيد مطهری می‌گفت که ايشان رفت که ما او را نبينيم و با ما مواجه نشود. به هر حال آنان می‌دانستند که حضور شهيد مطهری و علامه طباطبايی در اروپا با توجه به جوّی که بر دانشجويان آن زمان حاکم بود، عليه رژيم موج ايجاد خواهد کرد. آنان دقيقاً جلوی اين موج را گرفتند و مبارزه منفی کردند[1].

 

اهانت به استاد

حجت‌­الاسلام سیدهادی خسروشاهی: مرحوم علی فرزين از اعضای اصلی انجمن اسلامی دانشجويان لندن که در سفر علامه طباطبايی و مرحوم مطهری به لندن ميزبان آن‌ها بود، در خاطرات خود که در کيهان 27 اسفند 84 چاپ شده است، می‌گويد که يکی از اعضای سازمان مجاهدين خلق و يا نهضت آزادی به نام «عنايت اتحاد» پس از سخنرانی مرحوم مطهری در جلسه‌ای و به هنگام خروج ايشان از جلسه، با صدای بلند شهيد مطهری را به ساواکی بودن متهم کرد و من به اتحاد گفتم: تو با منتسب کردن انديشمندی مثل مطهری به ساواک، بيش از آنکه او را متهم کنی، ساواک را بزرگ می‌کنی که توانايی همراه کردن بزرگان را با خود دارد![2]


[1]– خاطرات آیت­‌الله طاهری خرم‌­آبادی، ص 146-145.

[2]– ماهنامه شاهد یاران، شماره 5 و 6، فروردین و اردیبهشت 1385، ص 31.