صبر و پایداری، مقدمه لازم هر موفقیت از نظر استاد مطهری

شهید مطهری: توصیه اهل ایمان به یکدیگر، صبر و مقاومت است.   قرآن می‌گوید اهل ایمان و اهل سعادت همیشه وقتی به هم می‌رسند، یکدیگر را توصیه می‌کنند که برادر! صبرت لبریز...

بیـــشتر