دو مسئولیت بزرگ مردم‏ در عزاداری ها از زبان استاد مطهری

شهید مطهری: روضه باید صادق باشد و معارف و سطح فکر مردم را بالا ببرد.   در همه اینها مردم مسؤول‏اند؛ یعنی شما مردمی که اینجا نشسته‏‌اید، هیچ خیال نمی‏کنید که در...

بیـــشتر