دسته‌بندی موضوعی آثار استاد شهید آیت‌الله مطهری

نظر به کثرت آثار استاد مطهری و درخواست‌های مکرر علاقه‌مندان آثار آن اسلام‌شناس عظیم‌الشان که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها مطالعه این آثار را توصیه نموده‌اند، ضروری است آثار ایشان دسته بندی موضوعی شود تا انتخاب اثر برای مطالعه آسان گردد. لذا آثار آن متفکر شهید بر اساس 9 موضوع دسته‌بندی شد و موارد ذیل نیز دسته‌های دیگر را تشکیل می‌دهد:

  • سلسله یادداشت‌های استاد مطهری که تاکنون در 17 جلد منتشر شده است.
  • طرح مجموعه آثار استاد شهید مطهری که تا کنون 33 مجلد آن به صورت زرکوب منتشر شده است.
  • گزیده‌هایی از آثار استاد
  • برخی کتاب‌های موضوعی که برگرفته از آثار آن شهید است یا کتاب‌هایی که درباره شخصیت و زندگانی استاد مطهری است.

در هر مورد با کلیک کردن روی نام کتاب، می‌توانید اطلاعات لازم را کسب نمایید.

اینک دسته‌بندی آثار استاد مطهری:

  سیره معصومین و بزرگان

1- داستان راستان (تک جلدی) 2- داستان راستان (جلد اول) 3- داستان راستان (جلد دوم)
4- جاذبه و دافعه  علی (ع) 5- سیری در نهج البلاغه  6- حماسه حسینی (جلد اول)
7- حماسه حسینی (جلد دوم) 8- سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام 9- سیری در سیره نبوی

بیشتر بخوانید: معرفی کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام اثر استاد مطهری | دانلود نسخه PDF

اخلاق، تربیت و عرفان

1- عرفان حافظ 2- آزادی معنوی 3- تعلیم و تربیت در اسلام 
4- ده گفتار 5- فلسفه اخلاق 6- انسان کامل
7- انسان شناسی قرآن 8- گفتارهایی در اخلاق اسلامی 9- حکمت‌ها و اندرزها (جلد اول)
10- حکمت‌ها و اندرزها (جلد دوم) 11- کلیات علوم اسلامی (جلد دوم) 12- بیست گفتار
13- فطرت و تربیت

 اجتماعی و سیاسی

1- آینده انقلاب اسلامی ایران 2- بردگی در اسلام 3- احیای تفکر اسلامی 
4- جهاد اسلامی 5- پنج مقاله  6- قیام و انقلاب مهدی (ع)
7- نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر 8- مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی 9- شش مقاله
10- ده گفتار 11- بیست گفتار 12- پانزده گفتار
13- حج 14- جامعه و تاریخ در قرآن 15- انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ
16- نبرد حق و باطل 17- گفتگوی چهارجانبه 18- نامه تاریخی استاد مطهری (ره) به امام خمینی (ره)
19- اسلام و مسئله ملیت

اصول عقاید

1- عدل الهی 2- انسان و ایمان 3- جهان‌بینی توحیدی
4- وحی و نبوت 5- انسان در قرآن 6- جامعه و تاریخ
7- زندگی جاوید یا حیات اخروی 8- ولاء ها و ولایت‌ها 9- پیامبر امی
10 – حاشیه های استاد مطهری بر آثار دکتر شریعتی 11- نبوت 12- خدا در اندیشه انسان
13- علل گرایش به مادیگری 14- ختم نبوت 15- توحید
16- امامت و رهبری 17- گریز از ایمان و گریز از عمل 18- هدف زندگی
19- خاتمیت 20- معاد 21- انسان و سرنوشت
22- خدا در زندگی انسان 23- کلیات علوم اسلامی (جلد 2) 24-امداد های غیبی در زندگی بشر
25- نبرد حق و باطل 26- بیست گفتار 27- فطرت
28- فطری بودن دین 29- فطرت در قرآن

 فلسفه

1- شرح منظومه 2- مقالات فلسفی 3- درس‌های اسفار (جلد اول)
4- درس‌های اسفار (جلد دوم) 5- درس‌های اسفار (جلد سوم) 6- درس‌های اسفار(جلد چهارم)
7- درس‌های اسفار(جلد پنجم) 8- درس‌های اسفار(جلد ششم) 9- نقدی بر مارکسیسم
10-مساله شناخت 11- اصول فلسفه و روش رئالیسم (جلد اول) 12- اصول فلسفه و روش رئالیسم(جلد دوم)
13-اصول فلسفه و روش رئالیسم (جلد سوم) 14- اصول فلسفه و روش رئالیسم (جلد چهارم) 15- اصول فلسفه و روش رئالیسم(جلد پنجم)
16- کلیات علوم اسلامی (جلد اول) 17 – شناخت از نظر قرآن 18- شرح مبسوط منظومه (جلد اول)
19- شرح مبسوط منظومه (جلد دوم) 20- درس‌های اشارات و نجات 21- التعلیقه علی الاسفار الاربعه

فقه و حقوق

1- مسئله حجاب 2- پاسخ های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب   3- نظام حقوق زن در اسلام
4- اخلاق جنسی 5- کلیات علوم اسلامی (جلد 3) 6- شش مقاله
7- ده گفتار 8- جهاد اسلامی 9- مساله ربا و بانک
10 – زن و مسائل قضایی و سیاسی 11- نظری به نظام اقتصادی اسلام 12- اسلام و نیاز های زمان (جلد اول)
13- اسلام و نیازهای زمان (جلد دوم) 14- پانزده گفتار

تاریخ

1-خدمات متقابل اسلام و ایران 2- فلسفه تاریخ (جلد اول) 3- فلسفه تاریخ(جلد دوم)
4-فلسفه تاریخ(جلد سوم) 5- فلسفه تاریخ(جلد چهارم) 6- نبرد حق و باطل
7- انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ 8- قیام و انقلاب مهدی (ع) 9- انحطاط و ترقی تمدن‌ها

اقتصاد

1-مساله ربا و بانک 2- نظری به نظام اقتصادی اسلام

تفسیر

1- آشنایی با قرآن ( جلد اول) 2- آشنایی با قرآن (جلد دوم) 3- آشنایی با قرآن ( جلد سوم )
4- آشنایی با قرآن (جلد چهارم) 5- آشنایی با قرآن (جلد پنجم) 6- آشنایی با قرآن (جلد ششم)
7- آشنایی با قرآن ( جلد هفتم) 8- آشنایی با قرآن ( جلد هشتم) 9- آشنایی با قرآن (جلد نهم)
10 – آشنایی با قرآن (جلد دهم) 11- آشنایی با قرآن (جلد یازدهم) 12- آشنایی با قرآن ( جلد دوازدهم)
13- آشنایی با قرآن (جلد سیزدهم) 14- آشنایی با قرآن (جلد چهاردهم)

یادداشت های استاد مطهری

1- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد اول) 2- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد دوم) 3-  یادداشت‌های استاد مطهری (جلد سوم)
4- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد چهارم) 5- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد پنجم) 6- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد ششم)
7- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد هفتم) 8- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد هشتم) 9- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد نهم)
10- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد دهم) 11- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد یازدهم) 12- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد دوازدهم)
13- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد سیزدهم) 14- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد چهاردهم) 15- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد پانزدهم)
16- یادداشت‌های استاد مطهری (جلد شانزدهم)

مجموعه آثار استاد مطهری

1- مجموعه آثار (جلد اول) 2- مجموعه آثار (جلد دوم) 3- مجموعه آثار (جلد سوم)
4- مجموعه آثار (جلد چهارم) 5- مجموعه آثار (جلد پنجم) 6- مجموعه آثار (جلد ششم)
7- مجموعه آثار (جلد هفتم) 8- مجموعه آثار (جلد هشتم) 9- مجموعه آثار (جلد نهم)
10- مجموعه آثار (جلد دهم) 11- مجموعه آثار (جلد یازدهم) 12- مجموعه آثار (جلد دوازدهم)
13- مجموعه آثار (جلد سیزهم) 14- مجموعه آثار (جلد چهاردهم) 15- مجموعه آثار (جلد پانزدهم)
16- مجموعه آثار (جلد شانزدهم) 17- مجموعه آثار (جلد هفدهم) 18- مجموعه آثار (جلد هجدهم)
19- مجموعه آثار (جلد نوزدهم) 20- مجموعه آثار (جلد بیستم) 21- مجموعه آثار (جلد بیست ویکم)
22- مجموعه آثار (جلد بیست ودوم) 23- مجموعه آثار (جلد بیست و سوم) 24- مجموعه آثار (جلد بیست و چهارم)
25- مجموعه آثار (جلد بیست و پنجم) 26- مجموعه آثار (جلد بیست و ششم) 27- مجموعه آثار (جلد بیست و هفتم)
28- مجموعه آثار (جلد بیست و هشتم) 29- مجموعه آثار (جلد بیست و نهم) 30- مجموعه آثار (جلد سی ام)
31 – مجموعه آثار (جلد سی و یکم) 32 – مجموعه آثار (جلد سی و دوم)

کتب مرتبط با استاد مطهری

1- مصلح بیدار (جلد اول) 2- مصلح بیدار (جلد دوم) 3- استاد مطهری از نگاه خانواده
4-گنج خاطره 5- اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری 6- پاره‌ای از خورشید
7- خاطرات من از استاد شهید مطهری 8- مبانی و نوآوری‌های فقهی شهید آیت الله مطهری 9- استاد مطهری و روشنفکران
10- سیمای استاد در آیینه ی نگاه یاران 11- نامه‌ها و ناگفته‌ها 12- مطهری که بود؟
13- سیری در زندگانی استاد مطهری 14- نَقل و نُقل 15- نفاق و منافق از دیدگاه شهید آیت الله مطهری
16- آزادی به روایت استاد مطهری 17- استاد در کلام رهبر 18 – در رثای استاد (مجموعه اشعار)
19- امر به معروف و نهی از منکر در آثار استاد مطهری 18- معرفی اجمالی آثار استاد مطهری 21 – شیخ شهید
22- عدالت به روایت استاد مطهری 23- اخلاق به روایت استاد مطهری

گزیده ای از آثار استاد مطهری

1- اسلام و ایران (گزیده از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران) 2- زندگانی حضرت محمد (ص) و کلمات قصار 3- حدیث غدیر و مسئله امامت
4- صلح امام حسن (ع) 5- ولایتعهدی امام رضا (ع) 6- عنصر تبلیغ در نهضت حسینی
7- شهید 8- عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی 9- تحریفات در واقعه تاریخی کربلا
10- تحلیل واقعه عاشورا 11- توبه 12- عبادت و دعا
13- امام صادق (ع) 14- مشکل اساسی در سازمان روحانیت 15- مهدی موعود
16- رهبری نسل جوان 17- عدالت از نظر علی (ع) 18- اسلام و نیاز های جهان امروز
19- ماهیت قیام حسینی 20 – جهان‌بینی الهی و جهان‌بینی مادی 21- عنصر حماسه در نهضت حسینی
22- تفسیر سوره قدر 23- مشکلات علی علیه السلام

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”blue” border_width=”3″][vc_custom_heading text=”جدیدترین آثار منتشر شده‌ی استاد شهید مطهری:” font_container=”tag:h2|text_align:right” use_theme_fonts=”yes”][products_tabs woodmart_css_id=”6156faeb8cec9″][products_tab layout=”carousel” spacing=”20″ items_per_page=”13″ taxonomies=”1081″ slides_per_view=”5″ autoplay=”no” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” center_mode=”no” wrap=”no” sale_countdown=”0″ stock_progress_bar=”0″ products_bordered_grid=”0″ lazy_loading=”no” scroll_carousel_init=”no”][/products_tabs][/vc_column][/vc_row]