استاد مطهری: وجود مقررات و اخلاق محدودکننده جنسی ضرورت دارد.

چرا انسان به مقررات و اخلاق محدود کننده جنسی نیاز دارد؟ پاسخ از شهید مرتضی مطهری اگر انسان در این زمینه‌ها مانند حیوانات ظرفیت محدود و پایان پذیری می‌داشت احتیاجی نبود...

بیـــشتر

باید نسبت به گناهکاران ترحم داشت یا تنفر؟ پاسخ از استاد مطهری

شهید مطهری: ترحم نسبت به گناهکاران، شایسته تر از تنفر است.   نظیر جمله‌ای که شیخ‌الرئیس در آخر «اشارات» دارد که می‌گوید اگر انسان به سرّ قدَر آگاه باشد باید به اهل...

بیـــشتر

طبق دیدگاه استاد مطهری موهبت و زندان بشر در زندگی چیست

  شهید مطهری:برای آزادمردان، مردن و زیر خاک رفتن بسی ترجیح دارد بر اینکه اسیر و بنده زندگی کنند.   برای انسان در این جهان موهبتی بزرگتر از احساس عزت و شرافت نیست،...

بیـــشتر